Środowoskowy Dom Samopocy w Pęcherach

poprawa sprawności psychofizycznej

poprawa zaradności osobistej oraz lepszego funkcjonowania w społeczeństwie

RĘKODZIEŁO
NASZE PRACE KTÓRE MOZESZ ZABRAĆ DO DOMU

zapraszamy do wspierania

TERAPIA ZAJĘCIOWA

NASZE PROJEKTY

szerzymy idee integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi

Uczestniczymy w pielgrzymce

szerzymy idee integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi


Siedziba
Zarządu Głównego

ul. Deotymy 41
Warszawa

Środowiskowy Dom Samopomocy Pęchery

ul. Bolesława Chrobrego 83 Pęchery

Pęchery ul. Chrobrego 83,

05-502 Piaseczno

tel: 798 808 335

e-mail: sdspechery@ksnaw.pl

prowadzimy działalność
charytatywno - opiekuńczĄ

pogłębiamy formacje religijne

WSPIERAJĄ NAS

DZIĘKUJEMY